Friday, January 29, 2016

Sound of madness.

Kolejny tydzień dobiega końca. Nie miałam zbyt wiele czasu na zdjęcia, jednak zostawiam Was z melodiami, które zawładnęły moim umysłem w ostatnich pięciu dniach.
------------
Another week is ending. I had no time to take photos, but I leave you with some melodies which took over my mind in the last five days.

1. Daughter - Alone/With you
3. Daughter - No care

PS: Niestety utwory Daughter nie są dostępne na youtube, ale śmiało można posłuchać na Spotify lub Apple Music.
-----------
PS: Unfortunately Daughter's songs are not available on youtube, but you can listen on Spotify or Apple Music.


Sunday, January 24, 2016

"But my mouth felt like I was choking broken glass so I just slept it off."

Poprzedni tydzień był dla mnie bardzo ciężki. Pożegnałam go morzem, wyrzuciłam daleko, niczym list w butelce.
---------------------
Last week was very rough for me. I ended it with sea, threw it away like some letter in the bottle.


Monday, January 18, 2016

"How I wanted you to promise we would only make love."

Ulubione miejsca zawsze wyglądają dobrze na zdjęciach. Czas leci tam zatrważająco szybko.
----------------
Fav places always look good in the pictures. Time goes by incredibly fast there.


Thursday, January 14, 2016

"I sit alone in this winter clarity which clouds my mind."

Dziś zabieram Was na spacer. Po prostu. Na zimowy, cichy i spokojny spacer.
--------------
Today I'm taking you for a walk. Just it. For a winter walk, calm and quiet.


BRIGHTON © 2016 | Template by Blogs & Lattes